Naše koně

Chováme dva lipické koně – klisnu s hříbětem. Jsou to členové naší rodiny, které máme moc rádi a snažíme se jim zajistit příjemné prostředí jak ve volném výběhu, tak v ustájení.
Pro zajímavost uvádíme několik informací o lipických koních jak z historie, tak současnosti.Lipicáni – bílí koně

Lipicáni se chovají skoro na celém území někdejšího rakousko-uherské monarchie, nejen pro potřeby Španělské jezdecké školy v rakouském Piberu.
Chov lipicána se v posledních desetiletích rozšířil do mnoha evropských zemí a také do Ameriky a Austrálie.


Historie

Historie chovu lipických koní sahá až do roku 1580. Rakouský arcivévoda Karel II. chtěl zásobovat vhodnými koňmi početné stádo arcivévodských stájí ve
Štýrském Hradci a dvorní stáje ve Vídni. Proto založil hlavní císařský hřebčín a to v Lipici (oblast dnešního Slovinska).


Povaha koní

Moderní lipicáni z Piberu jsou vesměs bílí; hříbata běloušů se rodí tmavá až černá. Lipicáni mívají výbornou povahu.
Ochotně se podřizují výcvikové kázni, aniž by ztratili svůj temperament. Jsou velmi učenliví, vynikají vysokou inteligencí.(zdroj: http://www.schlk.wbs.cz/Lipicky-kun.html)